ARCHPLAN Ostrava


ARCHPLAN, A-U Atelier
ul.Martinovská 3168
723 00 Ostrava-Martinov
tel./fax.: (069) 6901530
e-mail: zeman@archplan.cz
www.archplan.cz

Nápověda k práci s územně plánovací dokumentací (ÚPD) a územně plánovacími podklady (ÚPP) v digitální podobě


Spuštění hlavní stránky

Hlavní stránka digitální podoby expedované dokumentace se na systémech Microsoft Windows spouští automaticky po načtení www stránky http://up.grygov.cz/ Lze ji také spustit ručně otevřením souboru "start.htm", který je na této adrese.

Práce s odkazy

Stránka je rozdělena na několik částí. Levá část a horní proužek (se zeleným pozadím) obsahují odkazy na texty, výkresy a ostatní části dokumentace. Kliknutím myši na takový odkaz se v pravé části objeví požadovaná informace.

Práce s výkresy

Rastrové výkresy slouží pouze ke zběžnému náhledu na řešené území. Detailně lze prohlížet výkresy vektorové.

Vektorové výkresy ve formátu DWF lze prohlížet pouze s nainstalovaným doplňkem Autocadu, případně alternativním softwarem, který umožňuje čtení DWF souborů. (viz. software )
Vektorový výkres lze libovolně zvětšovat, zmenšovat, posouvat a tisknout výřez vybraný na obrazovce. K tomu slouží funkce přístupné na horním proužku (posun, lupa, zvětšit oblast, zobrazit vše) nebo funkce v menu, které lze zobrazit kliknutím pravého tlačitka myši do výkresu.

Při prohlížení vektorových výkresů lze kromě myši použít také klávesy - k posouvání výkresu šipky a ke změně měřítka klávesy PageUp a PageDown. (V případě, že klávesy nereagují, je třeba do výkresu nejdříve kliknout levým tlačítkem myši)

Velikost levé části okna, která obsahuje odkazy, lze měnit kliknutím na symboly "<<", "||" a ">>".