znak obce

ARCHPLAN Ostrava

ARCHPLAN, A-U Atelier
ul.Martinovská 3168
723 00 Ostrava-Martinov
tel./fax.: (069) 6901530
e-mail: zeman@archplan.cz
www.archplan.cz


Grygov, Územní plán obce, změna č.1-NÁVRH
Zak. č. 335/01
duben 2001

OBJEDNATEL:
Obec Grygov, Masarykova náves 79, 783 73 Grygov

ZHOTOVITEL:
Archplan Ostrava, architektonicko - urbanistický atelier, ing. arch. Karel Zeman, ulice Martinovská č.3168, 723 00 Ostrava - Martinov, tel/fax: 069/6901530, e-mail: zeman@archplan.cz, www.archplan.cz

Obsah grafické části návrhu změny č.1:
1. Komplexní urbanistický návrh, měřítko grafické
2. Návrh zón pro funkční a prostorovou regulaci, měřítko grafické
7. Vyhodnocení záboru půdy, měřítko grafické