ARCHPLAN Ostrava


ARCHPLAN, A-U Atelier
ul.Martinovská 3168
723 00 Ostrava-Martinov
tel./fax.: (069) 6901530
e-mail: zeman@archplan.cz
www.archplan.cz

 

Technické poznámky k práci s územně plánovací dokumentací a územně plánovacími podklady v digitální podobě

K tomu, abyste mohli pracovat s územně plánovací dokumentací (ÚPD) respektive s územně plánovacími podklady (ÚPD) zpracovanými v digitální podobě potřebujete:

  • digitálně zpracovanou ÚPD či ÚPP - nachází se na adrese http://up.grygov.cz/.

  • funkční počítač s nainstalovaným operačním systémemdoporučená konfigurace: Intel Pentium II 400, 64 MB RAM.

  • nainstalovaný a funkční internetový prohlížeč, např. Netscape Navigator nebo Microsoft Internet Explorer (viz. software ).

  • k prohlížení VEKTOROVÝCH souborů ve formátu DWF (grafická část) nainstalovaný a funkční doplněk k internetovému prohlížeči Autodesk WHIP verze 3 nebo vyšší (viz. software ).

  • k prohlížení TEXTOVÝCH dokumentů ve formátu PDF (textová část) nainstalovaný a funkční program Adobe Acrobat Reader (viz. software ).


ÚPD a ÚPP jsou v digitální podobě expedovány tak, že je lze bez dalších úprav ihned publikovat na Internetu či Intranetu.

ÚPD a ÚPP sestávají z těchto textů, tabulek, dokladů a výkresů v těchto formátech:

Texty

  formát HTML (HyperText Markup Language)
  formát PDF (Portable Document Format)

Rastrová grafika

  formát GIF (Graphics Interchange Format)
  formát JPEG (Joint Photographic Experts Group)
  formát PNG (Portable Network Graphics)

Vektorová grafika

  formát DWF (Drawing Web Format)
  formát DXF (Drawing Interchange File )


Expedice obsahuje software, který je potřeba instalovat pro práci se některými soubory těchto formátů. Veškerý takový software, nacházející se na FTP je v době expedice také volně dostupný ke stažení na Internetu (viz. software ) a lze jej volně používat, kopírovat a instalovat v souladu s licenčními podmínkami uvedenými u jednotlivých softwarových produktů.