TEXTOVÁ ČÁST

 Textová zpráva ke změně č.1 ÚPO Grygov 
 Textová zpráva ÚPO Grygov 
 Doklady 
GRAFICKÁ ČÁST (vektorové soubory)

1.Komplexní urbanistický návrh

sekce katastrální mapy
7-4/2, 7-3/4 část:
     schválený ÚPO 
     změna č.1 ÚPO 

sekce katastrální mapy
7-4/4, 7-5/2 část:
     schválený ÚPO 
     změna č.1 ÚPO 


2. Návrh zón pro funkční a prostorovou regulaci

sekce katastrální mapy
7-4/2, 7-3/4 část:
     schválený ÚPO 
     změna č.1 ÚPO 

sekce katastrální mapy
7-4/4, 7-5/2 část:
     schválený ÚPO 
     změna č.1 ÚPO 


7. Vyhodnocení záboru půdy

sekce katastrální mapy
7-4/2, 7-3/4 část:
     změna č.1 ÚPO 

sekce katastrální mapy
7-4/4, 7-5/2 část:
     změna č.1 ÚPO (c) ARCHPLAN Ostrava