ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE GRYGOV


text

Textová částoduvodneni

Odůvodnění - textová částgrafika

Grafická část

- komplexní urbanistický návrh, druhá část

- návrh zón pro funkční a prostorovou regulaci,

- vodní hodpodářství, druhá část

- energetika, druhá část

- vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanační úpravy a etapizace výstavby - výřezy, druhá část

- vyhodnocení záboru půdy

- schéma vymezení lokalit


Pořídil: Obecní úřad Grygov v roce 2011

Zpracoval: Stavoprojekt Olomouc