Územní studie Zahradní II, Grygov

znak obce GrygovSeznam příloh:

 1. Textová část
 2. Grafická část
  1. Situace ve vztahu k Územnímu plánu Obce Grygov
   1. Výřez grafické přílohy č.2 návrh zón pro funkční a prostorovou regulací
   2. výřez s jevy technické infrastruktury z Územního plánu Obce plánu Obce Grygov
  2. Urbanistické řešení
  3. Pořadí změn v území
  4. Vize stavby
 3. Příluhy
  1. Akustické posouzení - 9/2011 (Ecological Consulting a.s.)
  2. Požadavky na regulaci

Objednatel:

Obec Grygov

Pořizovatel:

Obec Grygov, prostřednictvím kvalifikované osoby

Zpracovatel:

STAVOPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Řešitelský tým:

Projektant:
Ing.arch. Olga Hamšíková
Autorizovaný architekt:
Stanislav Srnec
Specialisté:
Ing. Petr Staněk (Alfaprojekt Olomouc) - doprava
Ing. Zdeněk Rozsypal - elektrorozvody
Jaroslav Bednařík - vodní hospodářství, plynovod
Ing. Eva Slouková