Územní plán obce Grygov

S návrhem nového územního plánu pro veřejné projednání se můžete seznámit zde.

Platný Územní plán z roku 1998 se zapracovanou změnou č.1 z roku 2001 je přístupný v elektronické podobě na adrese http://up.grygov.cz/0/index.html.

Změna č.2 z roku 2011 je přístupná v elektronické podobě na adrese http://up.grygov.cz/2zmena/up2.html.

Územní studie Zahradní II, Grygov z roku 2011 je přístupná v elektronické podobě na adrese http://up.grygov.cz/studie/us.html.

Do všech těchto územně plánovacích dokumentací včetně regulativ lze nahlédnout tištěné podobě na Obecním úřadu Grygov

Územní plán byl :